Milli Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Genel Müdürlük: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8-(1) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi hazırlıkları 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma dahil, her yıl Nisan ayında başlar.

(2) Yer değişikliği suretiyle atanma talepleri, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasına kadar talebi olan personelin sıralı amirleri vasıtasıyla bağlı bulundukları kurum/birim amirliklerine gönderilir.

(3) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından alınan talepler en geç Mayıs ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin talepleri Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir ve atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

(5) Atamalar en geç Temmuz ayının sonuna kadar yayımlanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir